Noodprocedures voor lithium-ion batterijen

28 september 2023 | Arnhem

De risico’s bij een brand met lithium-ion houdende energiedragers, zoals ‘thermal runaway’ – het thermisch op hol slaan van een lithium-ion batterij, zijn bekend. Voor bedrijven die dit soort batterijen gebruiken/opslaan zijn er echter onvoldoende handvaten en instructies om branden te bestrijden en te weten op welke wijze er verder gehandeld moet worden als de brand onder controle is. Op 28 september 2023 gaan we bij Brandweer Trainingscentrum Arnhem luisteren naar een aantal zeer informatieve en boeiende lezingen. Daarnaast gaan we een aantal verschillende scenario’s live zien, waardoor we met ogen kunnen zien wat de gevaren zijn en welke handelingsperspectieven mogelijk zijn.

Brandweer Trainingscentrum Kleefse waard

Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem

De PGS 37-2 is in concept verschenen. De scenario’s en maatregelen staan nu op papier, maar wat betekent dat nu in de praktijk? Welke handelingsperspectieven hebben we wanneer we te maken hebben met een beginnende brand met batterijen of wat te doen wanneer de sprinkler zijn werk heeft gedaan en de pallets staan nog in de stelling?

Zomaar wat vragen die centraal staan bij deze ‘Chemie on Tour’ van de chemische keten met het thema ‘Noodprocedures voor lithium-ion batterijen’. Met Chemie on Tour slaat de chemische keten een brug tussen de vele goede praktijken die beschikbaar zijn binnen de sector en de kennis hierover. Tijdens de Tour zullen lezingen verzorgd worden en zullen we live demonstraties zien. Kortom; scenario’s met lithium-ion batterijen niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Erg interessant dus. Maar…. Helaas is deze COT helemaal volgeboekt!

 

HET PROGRAMMA

Noodprocedures voor lithium batterijen

28 september 2023 – Brandweer Trainingscentrum Kleefse Waard (Arnhem)

 

 

09:30 – 10:00 Inloop
10:00 – 10:05 Welkomstwoord
10:05 – 10:45 Thermal runaway: beter voorkomen dan genezen
Fokko van de Koppel (Lithium Safety Solutions)
10:50 – 11:20 Incidentmanagement bij branden met lithium batterijen
René van Pelt (Wilchem milieu en incidentmanagement)
11:15 – 11:30 Sponsorpitch
11:30 – 11:45 Pauze
11:50 – 12:30

Veiligheidsmaatregelen voor lithium branden in de PGS 37-2
Sander Lepelaar (Veiligheidsregio Haaglanden / Lid PGS 37-2 Commissie)

12:35 – 12:45 Uitreiking award verkiezing ‘Gevaarlijke stoffen medewerker 2023’
12:45 – 13:20 Lunch
13:20 – 13:30 Uitreiking boek ’15 jaar VNCW’
13:45 – 14:15 Groep 1:
Demonstratie ‘Brand in een pallet met batterijen’
Groep 2:
Demonstratie ‘Batterijen ontsteken’
14:20 – 14:45 Pauze
14:55 – 15:25 Groep 1:
Demonstratie ‘Batterijen ontsteken’
Groep 2:
Demonstratie ‘Brand in een pallet met batterijen’
15:30 – 16:00 Demonstratie ‘Brand in een opslagkast met batterijen’
16:00 – 16:05 Afsluiting

 

Na afloop van het programma zal tot 16:45 nog een hapje en drankje geserveerd worden.

Fokko van de Koppel

Fokko van de Koppel

Lithium Safety Solutions

Thermal runaway: beter voorkomen dan genezen

Als een batterij zich eenmaal in een thermal runaway bevind zijn we veel te laat met handelen. Deze situatie kunnen we dus beter voorkomen dan genezen. In deze sessie zal ingaan worden op de verschillende maatregelen die vooraf genomen kunnen worden om te voorkomen dat een batterij in een runaway terecht komt. Hierbij wordt gekeken naar organisatorische maatregelen die genomen moeten worden en naar indicatoren die in een vroeg stadium kunnen aangeven of een batterij een potentieel gevaar vormt.

René van Pelt

René van Pelt

Wilchem milieu en incidentmanagement

Incidentmanagement bij branden met lithium batterijen

René van Pelt heeft als bedrijfsleider bij Wilchem ervaring met milieu- en incidentmanagement en dus ook met opruimwerkzaamheden nadat er een lithium-brand heeft gewoed. Wat is het handelingsperspectief wanneer Wilchem ingeschakeld wordt bij een dergelijk incident? Wat te doen als een brandkast met lithium batterijen helemaal dicht geschuimd is? En wat als de sprinkler zijn werk heeft gedaan en er nog allemaal verbrande resten lithium batterijen op de pallets in de stellingen liggen? René brengt de scenario’s bij een inzet praktisch in beeld met behulp van diverse voorbeelden.

Sander Lepelaar

Sander Lepelaar

Veiligheidsregio Haaglanden

Veiligheidsmaatregelen voor lithium branden in de PGS 37-2

Sander Lepelaar is vanuit Brandweer Nederland betrokken geweest bij de totstandkoming van de PGS 37-2. In deze presentatie zal hij stil staan bij de veiligheidsmaatregelen die in de PGS 37-2 zijn opgenomen. Wat betekent dit voor bedrijven als het gaat om scenario’s die zich kunnen afspelen bij de opslag van batterijen maar ook bij het opladen van batterijen. Wat kan het bedrijf van tevoren organiseren en wat kan het personeel in geval van een calamiteit nog doen. Daarnaast zal in deze presentatie uitleg worden gegeven wat de brandweer nog kan betekenen in geval van een calamiteit.

Sponsoren

anlag-logo