Broekman Logistics B.V.

18 december 2019 | Venlo

 

Broekman Logistics streeft ernaar een volwaardige logistieke partner te zijn met een wereldwijd bereik door duurzame waarde in het netwerk met een persoonlijk tintje te creëren.

Veilige technieken in de chemie opslag

Grubbenvorsterweg 10, 5928 NX Venlo

Diverse sprekers koppelen 18 december hun kennis van de theorie over veilige technieken in de chemie opslag aan de praktijk. Sr. Adviseur Special Hazards Jan de Bruin zal vanuit zijn betrokkenheid bij de Factsheet “Veilig vluchten uit een opslagvoorziening met verpakte gevaarlijke stoffen” een toelichting verzorgen op dit onderwerp. Daarnaast zal brandweervrouw en AGS Jetty Middelkoop haar ervaringen delen op het gebied van incidenten met lithium-ion batterijen. Batterijen zitten tegenwoordig tot in de haarvaten van de samenleving. Welke incidenten kun je tegenkomen en hoe ga je daarmee om? Jetty vertelt je er mee over. Peter de Roos, ook bekend met incidentbestrijding in de (petro)chemische industrie, gaat in op brandscenario’s bij IBC’s. De Tour wordt afgesloten met een rondleiding bij Broekman Logistics B.V. waarbij de eerder toegelichte best beschikbare technieken in de praktijk bekeken kunnen worden.

Aansluitend op de Tour vindt de jaarlijkse Ledenbijeenkomst van VNCW plaats (14:00-15:00). Tijdens de bijeenkomst verzorgt Luciën Govaert (VNCW) een lezing over “PGS15 Nieuwe Stijl in ontwikkeling”.

*Gratis voor medewerkers werkzaam bij bedrijven welke aangesloten zijn bij de volgende brancheverenigingen: VNO-NCW, VNCI, VNPI, VOTOB, VHCP, VVVF, VvA, VNCW, Binnenvaart Logistiek NL, Velin, World Class Maintenance, Vereniging Afvalbedrijven, NVDO, VOMI, NVVK en SSVV.

HET PROGRAMMA

18 december 2019
Thema: Veilige technieken in de chemie opslag
Gastvrouw: Mieke van Ginkel (VNCW)

09:30
10:00
10:10
10:40 
11:00 
11:15
12:00
12:45
12:50
13:20 – 14:00
14:00 – 15:00
Ontvangst op locatie
Opening 
Van bouw naar georganiseerde maintenance
Factsheet ‘Veilig vluchten uit een opslagvoorziening met verpakte gevaarlijke stoffen’
Pauze
Incidenten met elektrische voertuigen
Brandscenario’s bij IBC’s
Dankwoord
Lunch
Rondleiding op locatie
Ledenbijeenkomst VNCW

Frank Douven – Broekman Logistics B.V.

Jan de Bruin – Ansul Solutions B.V.

Jetty Middelkoop – Brandweer Amsterdam-Amstelland

Peter de Roos – H2K Brandweeropleidingen B.V.

Incl. lezing “PGS15 Nieuwe stijl in ontwikkeling” (Lucien Govaert – VNCW)

Frank Douven

Frank Douven

Broekman Logistics B.V.

CSR in relatie tot nieuwbouw Venlo

Hoe kom je tot een toekomstbestendig gebouw rekening houdend met Corporate Social Responsibility, oftewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Welke keuzes maak je op het gebied van o.a. blusinstallaties & werkplekken medewerkers? Hoe bereiden wij ons voor op de energietransitie? En toekomstige wet- en regelgeving? Aan de hand van de nieuwbouw in Venlo zal Frank vertellen hoe Broekman hiermee is omgegaan.

 

Jan de Bruin

Jan de Bruin

Ansul Solutions B.V.

Factsheet ‘Veilig vluchten uit een opslagvoorziening met verpakte gevaarlijke stoffen’

Namens de deelnemende bedrijven aan de Factsheet “Veilig vluchten uit PGS-15 magazijnen” licht Jan de Bruin van Ansul Solutions de belangrijkste aspecten hiervan in combinatie met de verschillende blussystemen toe. Elk blussysteem en elke site heeft zijn eigen specifieke risico’s. Het afstemmen van organisaties en trainingen op de aanwezige systemen en situaties zijn hierin heel belangrijk. Doel van de Factsheet is om bewustwording te creëren en het ambitieniveau van veiligheid te verhogen. Dit alles van werkvloer tot aan directieniveau.

Jetty Middelkoop

Jetty Middelkoop

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Incidenten met elektrische voertuigen

Adviseur Gevaarlijke Stoffen Jetty Middelkoop is sinds 2001 werkzaam bij Brandweer Amsterdam-Amstelland. Ook buiten Amsterdam zet zij zich in voor incidentbestrijding door een actieve samenwerking met brandweercollega’s door heel Nederland.  In haar presentatie gaat Jetty in op incidenten met lithium-ion batterijen. Batterijen zitten tegenwoordig tot in de haarvaten van de samenleving. Onze afhankelijkheid ervan wordt met de dag groter. Met de groei van het gebruik nemen ook de incidenten hiermee toe. Welke incidenten kun je tegenkomen en hoe ga je daarmee om? Ervaringen van een brandweervrouw.

Peter de Roos

Peter de Roos

H2K Brandweeropleidingen B.V.

Brandscenario’s bij IBC’s

Peter de Roos heeft als docent/consultant jarenlange ervaring met incidentbestrijding in de (petro)chemische industrie. In zijn lezing gaat Peter in op het gedrag van kunststof IBC-containers (Intermediate Bulk Containers) bij brand. De vloeistofhouders in volumes tot duizend liter zijn gewild bij bedrijven als (tijdelijk) opslagmedium, maar blijken zeer kwetsbaar bij brand. Diverse scenario’s worden behandeld, zoals blootstelling van IBC’s aan de stralingshitte van een plasbrand en het gedrag en de verspreiding van brandbare vloeistoffen bij brand en lekkage.