Jammer, maar overmacht noodzaakt de organisatie van Chemie on Tour om het programma vroegtijdig stop te zetten. Dit betekent dat ook de laatste Tour bij Vopak geen doorgang zal vinden. Met de verspreiding van Covid-19 sinds maart dit jaar moest de derde Tour al meerdere malen worden afgezegd. Hoewel er een verlenging van het programma was mogelijk gemaakt bleek opnieuw dat corona roet in het eten gooide. Het programma wordt in ieder geval voor 2020 beëindigd.

De Chemie on Tours bij Sachem in Zaltbommel en bij Broekman Logistics in Venlo verliepen zeer succesvol. Niet alleen de lezingen werden zeer gewaardeerd, juist ook de koppeling met het zien in de praktijk bleek goed uit te pakken. Met deze positieve waarderingen werden de 3e en 4e Tour in 2020 ingepland. Helaas zorgde Covid-19 dat de Tour iedere keer weer opnieuw ingepland en georganiseerd moest worden. Maar iedere keer bleken de omstandigheden dusdanig verslechterd te zijn, dat er niets anders resteerde dan de Tour niet door te laten gaan. Er is nog gekeken naar een alternatieve vorm van presenteren, zoals een webinar, maar dat bleek voorbij te gaan aan het doel. ‘De kracht van Chemie on Tour zit hem juist in de wisselwerking tussen theorie en praktijk’, aldus de organisatoren.

Of er nog een vervolg komt op Chemie on Tour is nog niet zeker. In ieder geval zal dat dan pas in de tweede helft van 2021 zijn. Graag bedanken de organisatoren iedereen die mee heeft gewerkt aan het programma en hopen dat het een bijdrage heeft geleverd aan de kennisontwikkeling en de veiligheid binnen de chemische keten.